Kleinschalig openbaar vervoer

Kleinschalig openbaar vervoer is openbaar vervoer dat zich kenmerkt door minder drukke lijnen in dunbevolkte gebieden waar het aantal te vervoeren passagiers structureel minder dan acht is. Taxi Dorenbos voert kleinschalig openbaar vervoer uit in Groningen en Drenthe. De ritten worden gereden met speciaal uitgeruste acht persoonsbussen (met rolstoelvoorziening) en zijn herkenbaar als OV bus met lijnaanduiding. Door deze oplossing kan het openbaar vervoer ook op minder drukke lijnen en plattelandsgebieden toch gegarandeerd worden.

  • Telefoonnummer

    0592 - 615 000

Andere diensten van Dorenbos

Zittend Ziekenvervoer

Daarnaast bepaalt niet langer de behandelend arts, maar de verzekeraar per geval wat de aangewezen vorm van vervoer naar en […]

Bekijk dienst

Planning en Regie

Online module De online module waarmee u als opdrachtgever rechtstreeks in contact staat met onze centrale agenda.  Op elk gewenst […]

Bekijk dienst

Publiek vervoer

Taxi Dorenbos is verantwoordelijk voor de uitvoering van het publiek vervoer in de volgende gemeenten

Bekijk dienst