Publiek vervoer

Taxi Dorenbos is verantwoordelijk voor de uitvoering van het publiek vervoer in de volgende gemeenten:

Borger Odoorn; Emmen; Coevorden; Hoogeveen; de Wolden; Westerveld en Meppel

 • Telefoonnummer

  0800 - 82 94 235 (Zuid Oost Drenthe)
  0800 - 82 94 225 (Zuid-West Drenthe)

 1. Wat is publiek vervoer?

  Publiek Vervoer is de benaming van een bundeling van diverse vervoerstromen. Hieronder vallen het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, Participatiewetvervoer, de Hubtaxi en diverse lokale vervoervormen. Publiek Vervoer is gericht op het verzorgen van de aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, ontsluiting van het platteland en het (waar nodig) verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen.

 2. Wie kan er gebruik van maken?

  Iedereen kan gebruik maken van Publiek Vervoer. Voor specifieke doelgroepen gelden alleen andere voorwaarden via hun gemeente.

 3. Wie hebben meegedacht?

  Publiek Vervoer is voortgekomen uit een samenwerking tussen reizigers, vervoerders en de opdrachtgevers: de provincies Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en 35 Groningse en Drentse gemeenten.

Andere diensten van Dorenbos

Kleinschalig openbaar vervoer

Bekijk dienst

Zittend Ziekenvervoer

Daarnaast bepaalt niet langer de behandelend arts, maar de verzekeraar per geval wat de aangewezen vorm van vervoer naar en […]

Bekijk dienst

Planning en Regie

Online module De online module waarmee u als opdrachtgever rechtstreeks in contact staat met onze centrale agenda.  Op elk gewenst […]

Bekijk dienst