Privacy statement

April 2018

Het is voor Dorenbos Vervoer Management van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Dorenbos Vervoer Management verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van de overeenkomst;

• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;

• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Dorenbos Vervoer Management uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Dorenbos Vervoer Management de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Dorenbos Vervoer Management uw persoonsgegevens

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij het vervoer uitvoert, verstrekt Dorenbos Vervoer Management alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.

• Wanneer u contact heeft met Dorenbos Vervoer Management, via telefoon, e-mail, chat, social media. Of wanneer u gebruikmaakt van onze (mobiele) websites en apps, wanneer u inlogt op uw account.

• Voor (interne) analyses voor: – procesverbetering; – bezettingsgraad, planning en inzet van materieel; – de ontwikkeling van producten en diensten; – historische, statistische doeleinden.

• Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot Dorenbos Vervoer Management en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen u en Dorenbos Vervoer Management. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden.

Op een aantal situaties waarin Dorenbos Vervoer Management persoonsgegevens verwerkt of waarin anderen verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens, gaan we hieronder nog wat dieper in.

Contractvervoer Taxi

Naast het reguliere vervoer verzorgt Dorenbos Vervoer Management ook zogeheten contractvervoer bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze gevallen is niet Dorenbos Vervoer Management, maar de opdrachtgever verantwoordelijk voor de manier van verwerken van persoonsgegevens die aan Dorenbos Vervoer Management zijn verstrekt. Meer informatie kunt u nalezen in het privacy statement van de betreffende opdrachtgever.

Dorenbos Vervoer Management apps

Dorenbos Vervoer Management biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Dorenbos Vervoer Management kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.

Cookies

Dorenbos Vervoer Management maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Dorenbos Vervoer Management plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. Dorenbos Vervoer Management kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van Dorenbos Vervoer Management kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Dorenbos Vervoer Management gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dorenbos Vervoer Management staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de websites van Dorenbos Vervoer Management kunt u links naar andere websites aantreffen, Dorenbos Vervoer Management draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Hoe lang bewaart Dorenbos Vervoer Management uw gegevens?

Dorenbos Vervoer Management bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Dorenbos Vervoer Management verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Dorenbos Vervoer Management laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Dorenbos Vervoer Management.

Wijzigingen

Dorenbos Vervoer Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Dorenbos Vervoer Management een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Dorenbos Vervoer Management persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

• Email: privacy@taxidorenbos.nl

Wanneer u van mening bent dat Dorenbos Vervoer Management niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Datum 24 mei 2018

Download Privacy Statement DVM mei 2010