Planning en Regie

Taxi Dorenbos heeft een afdeling Planning en Regie voor het leerlingen- en groepsvervoer. Op de afdeling Planning en Regie worden routes en ritplanningen gemaakt en wordt de uitvoering van het vervoer bewaakt. Behalve lokale vervoersbewegingen kunnen dit ook complexe gemeente- en provinciegrens overschrijdende vervoersstromen zijn met daarbij combinaties van vervoer voor meerdere opdrachtgevers. Hiervoor hebben wij geïnvesteerd in planning software. Wij kunnen bij wijze van spreken met een druk op de knop “what if” scenario’s aanleveren.

Bijvoorbeeld welke efficiëntie wordt gerealiseerd indien:

– Locatie, afdelingen verplaatsen of sluiten;
– Cliënten naar andere locaties gaan;
– Aanvangs- en sluitingstijden aanpast worden of de maximale reistijd verlengd wordt;
– Een alternatieve rit-planning gemaakt wordt, waarbij het vervoer van meerdere opdrachtgevers over grotere regio’s c.q. provincies gebundeld wordt;
– Ander materieel ingezet wordt, bijvoorbeeld 12 of 15 persoonsbussen in grotere regio’s.

Zo zijn er allerlei alternatieven mogelijk. In de huidige omstandigheden waarbij niemand aan de bezuinigingen ontkomt, zijn deze instrumenten bij uitstek geschikt om vervoersstromen en de daaruit voortvloeiende kosten te analyseren en beheersen. Kostenreducties van 15% tot 30% zijn realistisch.

  • Telefoonnummer

    0592 - 615 000

Online module

De online module waarmee u als opdrachtgever rechtstreeks in contact staat met onze centrale agenda.  Op elk gewenst tijdstip kunt u muteren en inzicht krijgen in het te plannen vervoer. U kunt zien welke cliënten in welke rit zitten, of deze al gehaald zijn, welke cliënten nog gehaald moeten worden en de verwachte aankomsttijd op de haaladressen of locaties. In dit pakket kunnen ook nieuwe cliënten aan- en afgemeld worden, wijzigingen doorgegeven worden zoals vrije dagen, ziek- en betermeldingen etc. Factuurgegevens en managementrapportages zijn door geautoriseerde gebruikers direct online beschikbaar.

Regiefunctie

Dankzij de doorontwikkeling van onze software kan Taxi Dorenbos ook alleen de planning en regiefunctie op zich nemen. De uitvoering van het vervoer wordt dan verzorgd door lokale collega bedrijven. Voordeel voor de opdrachtgever is dat deze één aanspreekpunt heeft, de afdeling Planning en Regie van Taxi Dorenbos. Het planningspakket wisselt online route en ritgegevens via een koppeling met het uitvoerde bedrijf uit. De uitvoering en kwaliteit van het vervoer wordt continu bewaakt.

Materieelinzet, reisduur en reisafstand wordt genormeerd op basis van een routeplanprogramma. Taxi Dorenbos factureert vervolgens de genormeerde routes aan de opdrachtgever(s). De uitvoerende bedrijven factureren aan Taxi Dorenbos op basis van een door ons verstrekte creditnota.  Wij zien hier op meerdere gebieden veel voordelen in voor de opdrachtgevers, bijvoorbeeld:

– Onafhankelijke rit- en routeplanning;
– Eenduidigheid;
– Eén aanspreekpunt;
– Contractbeheer en bewaking;
– Controle op factuur;
– Actuele routes direct opvraagbaar.

Andere diensten van Dorenbos

Kleinschalig openbaar vervoer

Bekijk dienst

Zittend Ziekenvervoer

Daarnaast bepaalt niet langer de behandelend arts, maar de verzekeraar per geval wat de aangewezen vorm van vervoer naar en […]

Bekijk dienst

Publiek vervoer

Taxi Dorenbos is verantwoordelijk voor de uitvoering van het publiek vervoer in de volgende gemeenten

Bekijk dienst