Zittend Ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is het vervoer per taxi (met of zonder begeleiding), eigen vervoer of openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) dat noodzakelijk is vanwege een medische behandeling.

Patiënten kunnen in sommige gevallen via de zorgverzekeraar zittend ziekenvervoer vergoed krijgen. Dit zijn de mensen die niet zelfstandig voor vervoer naar of van hun zorgverlener kunnen zorgen en voor wie de vervoerskosten onredelijk hoog kunnen oplopen vanwege hun ziekte en de frequentie en duur van het vervoer:

– Nierdialyse-patiënten;
– Radiotherapie- en chemotherapiepatiënten;
– Visueel gehandicapten;

  • Telefoonnummer

    0592 - 615 000

Daarnaast bepaalt niet langer de behandelend arts, maar de verzekeraar per geval wat de aangewezen vorm van vervoer naar en van de zorgverlener is. De behandelend arts stelt vast of de patiënt tot de doelgroep behoort, waarna de patiënt zijn verzekeraar kan vragen om vergoeding van de kosten van ziekenvervoer. Per individu stelt de verzekeraar de juiste vervoersvorm en vergoedingsperiode vast.

Via een hardheidsclausule kan de zorgverzekeraar in individuele gevallen een afwijkende afweging maken.

Als u ziekenvervoer nodig heeft kan Taxi Dorenbos dit voor u regelen. Wij hebben met onder andere de volgende zorgverzekeraars in de provincies Drenthe en Overijssel een overeenkomst afgesloten

 

Aangesloten zorgverzekeraars

Taxi Dorenbos is o.a. actief bij de zorgverzekeringen Univé, VGZ, IZA, Trias, Amicon, Ohra, De Friesland, Menzis en Achmea. Via uw zorgverzekeraar kunt u opvragen bij welke vervoerders u ritten kan boeken. Vaak staat dit al op de machtiging die u ontvangt aangegeven.

Andere diensten van Dorenbos

Kleinschalig openbaar vervoer

Bekijk dienst

Planning en Regie

Online module De online module waarmee u als opdrachtgever rechtstreeks in contact staat met onze centrale agenda.  Op elk gewenst […]

Bekijk dienst

Publiek vervoer

Taxi Dorenbos is verantwoordelijk voor de uitvoering van het publiek vervoer in de volgende gemeenten

Bekijk dienst