COVID-19

Medisch mondkapje verplicht in de taxi

volgt de (landelijke) preventieve maatregelen op, welke geadviseerd worden vanuit het RIVM inzake het Coronavirus (COVID-19). Tevens willen wij u als reiziger, ouder of verzorger ook vragen de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) goed in de gaten te houden. U kunt hiervoor de website raadplegen van het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus). Wilt u er ook rekening mee houden dat u alleen met een medisch mondkapje bij Taxi Dorenbos kunt reizen.