Nieuwe privacyverklaring Dorenbos Vervoer Management.

De volledige versie van de privacyverklaring kunt u hier vinden.  

Terug naar overzicht

Het is voor Dorenbos Vervoer Management van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Dorenbos Vervoer Management verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
Uitvoering van de overeenkomst;
Gerechtvaardigd (bedrijfsbelang);
of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Dorenbos Vervoer Management uw persoonsgegevens opvraagt.

Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Dorenbos Vervoer Management de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Dorenbos Vervoer Management uw persoonsgegevens?
Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan;
Wanneer u contact heeft met Dorenbos Vervoer Management via telefoon, mail, chat, apps, social media of website;
Voor (interne) analyses;
Wanneer u toestemming heeft gegeven;
Voor het behandelen van vragen en klachten.

Hoe lang bewaart Dorenbos Vervoer Management uw gegevens?

Dorenbos Vervoer Management bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Wilt u uw gegevens bij Dorenbos Vervoer Management laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Dorenbos Vervoer Management.

Wijzigingen

Dorenbos Vervoer Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Dorenbos Vervoer Management persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Hier kunt u ook met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens terecht.

Wanneer u van mening bent dat Dorenbos Vervoer Management niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De volledige versie van de privacyverklaring kunt u hier vinden.  

april 10, 2020

Beste reizigers, ouders en verzorgers,

Taxi Dorenbos volgt de (landelijke) preventieve maatregelen op, welke geadviseerd worden vanuit het RIVM inzake het Coronavirus (COVID-19). Tevens willen […]

Lees meer

maart 25, 2020

Anders betalen bij Taxi Dorenbos

Taxi Tegoed Servive Gebruikers van het Wmo-vervoer hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de Taxi Tegoed Service. Voor […]

Lees meer

maart 17, 2020

Taxi Dorenbos volgt de preventieve maatregelen op.

Beste reizigers, ouders en verzorgers, Taxi Dorenbos volgt de (landelijke) preventieve maatregelen op, welke geadviseerd worden vanuit het RIVM inzake […]

Lees meer

maart 15, 2020

CORONA !!!

Het leerlingenvervoer stopt per maandag 16 maart tot (zoals het nu lijkt) maandag 6 april. Voor de kinderen van ouders […]

Lees meer