Regels in schoolvervoer

Maakt uw kind gebruik van het door de gemeente Emmen , Coevorden en Borger – Odoorn aangeboden leerlingenvervoer. Dan staan hier een aantal regels die ervoor moeten zorgen dat het leerlingenvervoer goed verloopt. Afhankelijk van het soort vervoer waarvan uw kind gebruik maakt , kunnen deze regels ook voor u van belang zijn.  

 

 

Wat verwachten wij van U als ouder / verzorgende ?

Om het vervoer goed te laten verlopen , hebben wij hieronder een aantal regels op een rij gezet. Wij vragen U zich aan deze regels te houden en de belangrijkste met uw kind(eren) door te nemen.

          Dat uw kind(eren) thuis of bij de opstapplaats klaar staat als het voertuig aan komt rijden. De chauffeur wacht maximaal 2 minuten en vertrekt dan.

         Dat u zorgt voor opvang als het kind bij huis of de opstapplaats wordt afgezet.

        Dat u rekening houdt met de geplande ophaal- en thuisbrengtijden van uw kind.

       Dat u zo snel mogelijk meldt aan de centrale ( 0591 – 627044 ) wanneer uw kind niet meerijdt , zoals bij ziekte of bezoek arts. Wij zijn er tijdens werkdagen van 06.00 uur t/m 18.00 uur.

      Dat u tijdig ( een dag van te voren ) aan ons meldt wanneer uw kind na ziekte weer moet worden opgehaald.

     Wijzigingen in het vervoer dient u met de centrale ( 0591-627044 ) te regelen en niet met de chauffeur. Structurele veranderingen dienen ook schriftelijk doorgegeven te worden aan de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente.

     Zorg dat uw telefoonnummer waarop wij u zo nodig kunnen bereiken bekend is bij Taxi Dorenbos en bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente.

   Dat u specifieke zaken die voor een veilig vervoer van uw kind en de andere kinderen van belang , aan ons doorgeeft.    

 

Wat wordt van de leerling verwacht ?

  Dat je rustig in – en uitstapt en niet gaat dringen wanneer het voertuig komt aanrijden.

  Dat je alleen uitstapt wanneer de chauffeur zegt dat je mag uitstappen.

  Dat je je fatsoenlijk gedraagt in het voertuig en fatsoenlijke taal gebruikt.

  Dat je alleen op de plek gaat zitten die je door de chauffeur is aangewezen.

  Mocht je om de een of andere reden echt niet op deze plek kunnen zitten , overleg dit dan met de chauffeur.

  Dat je  ( op aanwijzing van de chauffeur of begeleiding ) de gordel omdoet en deze ook omhoudt tijdens de gehele reis.

  Dat je respect hebt voor de anderen en de spullen van de ander.

  Dat je niet snoept , eet en rookt in het voertuig.

  Dat je geen gevaarlijk spullen meeneemt in het voertuig.  

 

Wat kunt U van de chauffeur verwachten ?

Dat hij / zij minimaal één week voor aanvang van het nieuwe schooljaar zich voorstelt aan de ouders / verzorgers en de leerling(en).

   Dat hij / zij op de hoogte is van de regels in dit boekje.

   Dat hij / zij specifieke zaken doorgeeft aan de centrale zodat bij ziekte een andere chauffeur zijn rit kan overnemen.

   Dat hij / zij de sleutels uit het contactslot neemt bij het verlaten van het voertuig.

   Dat er een actuele rit lijst met namen, adressen, telefoonnummers van de te vervoeren leerlingen en van   de scholen in het voertuig is. Bovendien is de volgorde van ophalen en thuisbrengen erop vermeld. Dat er een actuele lijst van de bijzonderheden van de leerlingen aanwezig is op een privacy veilige plek in het voertuig.

   Dat de leerlingen op één adres worden opgehaald en afgezet.

   Dat hij / zij altijd stopt aan de veilige kant van de weg.

   Dat hij / zij te allen tijde helpt bij het in- en uitstappen.

   Dat er zoveel mogelijk via een vaste route wordt gereden.

   Dat hij / zij erop let dat er altijd veiligheidsgordels door de leerlingen  worden gebruikt.

   Dat hij / zij pas vertrekt wanneer alle leerlingen op hun vaste plek zitten en de gordel om hebben.

   Dat de leerlingen maximaal 10 minuten voor aanvang van de school worden       afgezet en maximaal 10 minuten na einde schooltijd worden opgehaald.  

 

Klachten ?  

          Met klachten over de uitvoering van het leerlingenvervoer kunt u altijd bij Taxi Dorenbos terecht via info@taxidorenbos.nl of telefoonnummer 0591 – 627044.of via Taxi Dorenbos B.V. – Azieweg 23 – 9407 TC Assen.

          De gemeente zal door Taxi Dorenbos op de hoogte worden gehouden van de gemelde klachten en/of afhandeling van de klachten.Taxi Dorenbos zal in overleg met de chauffeur , e school en of ouders/verzorgers zoeken naar een geschikte oplossing.

          Wanneer problemen aanhouden of wanneer u klachten niet op de juiste wijze afgehandeld worden , dan kunt u dit melden aan de gemeente. 

 

Ziektemelding en/of afwezigheid van uw kind(eren )  Indien uw kinderen door omstandigheden niet meegaat met het vervoer ( ziekte , bezoek aan arts etc.) dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan Taxi Dorenbos door te geven op telefoonnummer 0591 -627044 of via een systeem waarbij de ouders hun kinderen zelf via het internet de kinderen kunnen ziek melden en ook weer beter. Verder kunnen ze hier ook de onverwachtse vrije dagen doorgeven bv. bij een bruiloft, uitjes e.d. Ook vakanties kunnen hier al worden ingevuld voor het hele seizoen. klik hier voor aanmelden

Indien uw kind weer naar school gaat , vergeet dit  dan niet uiterlijk 1 dag van te voren aan ons te melden. Zonder beter melding wordt uw kind niet vervoerd  en dient u zelf voor het vervoer te zorgen.Dit geldt trouwens ook voor bezoek aan een huisarts etc. onder schooltijd. Wanneer uw kind voor langere tijd of helemaal geen gebruik meer van ons vervoer hoeft te maken ( verhuizing ,langdurige ziekte ) dan dient u dit te melden aan de gemeente  en de centrale van taxi Dorenbos.